Ako funguje hyperpolarizované svetlo BIOPTRON®

Ako funguje hyperpolarizované svetlo BIOPTRON®

Hyperpolarizované svetlo Bioptron® HPL je prevratom v oblasti liečby svetlom revolučnou liečebnou nanotechnológiou využívajúcou fullerene C60. Táto klinicky testovaná a zdravotnícky schválená technológia je uznávaná ako nová forma liečby rôznych zdravotných indikácií. Úľava od bolesti, rany a popáleniny druhého stupňa, kožné ochorenia, sezónna depresívna afektívna porucha. Na európskom kongrese estetiky a medicíny v Paríži v roku 2014 získal Bioptron® cenu najlepší anti-aging výrobok.

Účinky hyperpolarizovaného svetla BIOPTRON:

1. Podpora samoobnovy tkanív a prevencia ich poškodenia (preniká aj do hlbších systémov, šliach, chrupaviek, kostí a vnútorných orgánov)

 • lepšia regulácia procesu rozmnožovania buniek
 • posilnenie bunkovej energie
 • uvoľnenie rastových faktorov
 • výborná tvorba nových ciev
 • rýchlejšie hojenie rán (zvýšenou syntézou RNA a bielkovín, najmä produkciou kolagénu a elastínu)
 • výrazne zlepšenie kvality jazvových tkanív

 

2. Stimulácia prirodzenej obranyschopnosti organizmu (aktivácía nešpecifickej bunkovej a humorálnej imunity)

 • odstránenie patogénnych mikroorganizmov (napr. baktérií v akné, vírusov pri kožných infekciách ako herpes simplex a zoster)
 • aktivácia neutrofilov, monocytov/makrofágov, mastocytov a lymfocytov
 • stimulácia buniek, znižujúcich bolesť (NK bunky)

 

3.  Redukcia pocitov bolesti.

 • redukcia opuchov, degeneratívnych a autoimunitných ochorení
 • zlepšenie mikrocirkulácie
 • redukcia svalových spazmov
 • aktivácia chemických látok v organizme, ktoré prirodzenou cestou utišujú bolesť

 

zobraziť fullerene filter pre BIOPTRON® PRO 1   zobraziť fullerene filter pre BIOPTRON® MedAll

 

 

Za svoju jedinečnosť vďačí Bioptron týmto vlastnostiam:

 • polychromatické nekoherentné svetlo s nízkou energetickou hustotou,
 • lineárne polarizované svetlo a
 • hyper polarizované svetlo.

 

Polychromatické svetlo obsahuje viditeľné vlnové dĺžky vrátane časti hojivého infračerveného svetla a neobsahuje UV. Nekoherentné svetlo vzhľadom na časté a nepravidelné zmeny fáz medzi fotónmi a rôznymi vlnovými dĺžkami sa toto svetlo vyznačuje nízkou intenzitou, ktorá podporuje bezpečné a účinné hojenie. Nízka energetická hustota, dávka svetla s hodnotou 2,4 joulov na centimeter štvorcový za minútu predstavuje nízku a bezpečnú dávku a tým sa líši napríklad od laserového svetla.

Lineárne polarizované svetlo LPL. Ak prejde základné svetlo Brewsterovým zrkadlom, stane sa z neho LPL, ktoré je dokonale usporiadané a ktorého svetelné vlny sa šíria v rovnobežných rovinách a jedným smerom. LPL harmonizuje medzibunkovú vodu, ktorá odovzdáva pokyn bunkovej membráne a tým zaisťuje prevenciu a spúšťa hojivé procesy. V priebehu prirodzeného procesu starnutia a v prípade ochorenia dochádza k poruchám bunkového metabolizmu, čo postupne vedie k apoptickej smrti buniek. Ľudské telo obsahuje 70% vody. Tiež pri molekulách vody dochádza k narušeniu ich usporiadania. LPL zaisťuje optimálne lineárne usporiadanie molekúl vody a má teda vplyv na to, aby došlo k obnoveniu prirodzeného stavu lineárneho usporiadania a harmónie lipidov vyskytujúcich sa v bunkovej membráne.

Tieto lineárne usporiadané molekuly budú ďalej perfektne harmonizované s hyper polarizovaným svetlom HPL. Naši vedeckí odborníci si nechali patentovať nový nanofotonický filter využívajúci nano molekuly fullerénu C60, za ktorý bola v roku 1996 udelená Nobelova cena za chémiu. Tento filter môžeme bez preháňania nazývať nano generátorom.

 

zobraziť fullerene filter pre BIOPTRON® PRO 1   zobraziť fullerene filter pre BIOPTRON® MedAll

 

Ako fullerenový filter funguje

Polarizovaný prúd fotónov naráža do elektrónov vo fullerenovom filtri. Elektróny povzbudené týmto zvýšením energie začnú poskakovať a odovzdávať energiu do hlbších oblastí tela. Prúd fotónov sa po náraze do C60 zároveň premení na hyper polarizované svetlo (HPL). Lineárne polarizované svetlo (LPL) teda vzájomne pôsobí s fullerenovým filtrom C60 a vytvára dokonale usporiadané HPL, ktoré sa riadi tzv. Fibonacciho pravidlom. HPL prestupuje hlbšími vrstvami nášho tkaniva k bunkám a dostáva sa k proteínom zodpovedným za pohlcovanie metabolitov, hormónov a iných bielkovín bunkami, ktoré sa tu hromadia v tvare mnohostenu zvaného klatrín a v rovnakom geometrickom tvare ako C60. Keď bunková membrána tento tvar rozpozná, dôjde k interakcii a membrána sa otvorí. Vďaka tomuto procesu môžu bunky komunikovať, prenášať výživu alebo odstraňovať bunkový odpad zanechaný zápalom tkaniva. Hyperpolarizované svetlo využíva túto endocityckú cestu na to, aby preniklo do bunky a dodalo jej fotóny, ktoré mitochondriám umožnia pohltiť toto svetlo priamo bez toho, aby bola potrebná potrava ako sprostredkovateľa.

Na základe hlbokých znalostí kvantovej mechaniky sa nám podarilo vyvinúť metódu na privedenie vysoko usporiadaného svetla hlboko do tela. Základné svetlo sa odráža v mnohých uhloch. Do tela preniká iba do hĺbky 3 mm. LPL zaisťuje lineárne usporiadanie vody v tele, HPL sa stará o dokonalé usporiadanie fotónov a na základe Fibonacciho pravidla zaisťuje celkovú harmonizáciu bunkových tiel. HPL vzájomne pôsobí s tkanivami a s pochodmi v ľudskom tele riadenými Fibonacciho pravidlom na kvantovej úrovni. Štruktúra svetla i hmoty vykazuje rovnaký typ symetrie, čo je nevyhnutné pre vzájomné pôsobenie s narušenými štruktúrami či procesmi.

Polarizované a hyperpolarizované svetlo prístroja Bioptron vyvoláva a urýchľuje prirodzený hojivý proces ako pri akútnom ochorení tak pri ochorení chronickom. Posilňuje tak samoliečebnú schopnosť nášho tela a zachovanie optimálneho zdravia.

 

zobraziť fullerene filter pre BIOPTRON® PRO 1   zobraziť fullerene filter pre BIOPTRON® MedAll