Centrum zdravia VITALITA

Vážení priatelia,
platíte dane na Slovensku? Podporte nás 2% z dane.
Neplatíte nič zo svojho, len usmerníte časť svojich daní.
Darujte nám chvíľu svojho času, my za to získame finančný príspevok na činnosť.

Stručne: Pokiaľ chcete poslať 2% z daní nášmu združeniu VITALITA a viete postup, tu sú naše údaje:

IČO: 42333229; SID: nevypĺňajte; Právna forma: Občianske združenie;
Názov: Občianske združenie centrum zdravia VITALITA
Ulica: Alexyho Súpisné číslo: 10 PSČ: 94911 Mesto: Nitra
Bežný účet OZ: SK83 0200 0000 0031 1689 9453

Ak nás ešte nepoznáte, dovoľte nám krátke predstavenie

Sme združenie, ktorého predmetom činnosti je ochrana a podpora zdravia, podpora vzdelávania a osveta, podpora športu detí, mládeže a občanov, aj zdravotne postihnutých.

Združenie má za cieľ dobrovoľnou aktivitou svojich členov podporovať ochranu a podporu zdravia a vzdelávania, podieľať sa organizačnou a tvorivou prácou na vzdelávacích aktivitách a projektoch, najmä starostlivosť o pohybový aparát (kĺby, svaly) pomocou BIOPTRONU (svetelná terapia), Gemmoterapiou (prírodné doplnky výživy), obnovenie správnej činnosti vnútorných orgánov a zažívacieho traktu, odstraňovanie stresu zo života a podpora zdravia odstraňovaním stresu, v súlade s predmetom činnosti združenia.

Aj vďaka vašej podpore môžeme aj v tomto roku zrealizovať propagačné prednášky o zdraví so zameraním:

 • na prevenciu zdravia,
 • na zásady správneho stravovania,
 • na úpravu životného štýlu so zaradením pravidelného a primeraného pohybu do života všetkých vekových kategórií, ale najmä na zmenu myslenia, sebakontrolu a poznanie samého seba.

 

Postup pre poukázanie 2% z dane

Som zamestnanec a zamestnávateľ mi urobí ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň

 1. Do 15. 2. som požiadal zamestnávateľa, aby mi vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. Vyplňte svoje osobné údaje do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať a údajmi našej spoločnosti:
  IČO: 42333229; SID: nevypĺňajte; Právna forma: Občianske združenie;
  Názov: Občianske združenie centrum zdravia VITALITA
  Ulica: Alexyho Súpisné číslo: 10 PSČ: 949 11 Mesto: Nitra
  Bežný účet OZ: SK83 0200 0000 0031 1689 9453
 4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Som fyzická osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie

(napr. živnostník, právnik, veterinár, audítor, daňový poradca, znalec, tlmočník, novinár, umelec a podobne...)

 1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3 € pre prijímateľa.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Môžete použiť predvyplnené tlačivo typ A (na str. 5 formulára) alebo predvyplnené tlačivo typ B (na str. 11 formulára) v prílohe alebo vyplňte údaje o prijímateľovi nasledovne:
  IČO: 42333229; SID: nevypĺňajte; Právna forma: Občianske združenie;
  Názov: Občianske združenie centrum zdravia VITALITA
  Ulica: Alexyho Súpisné číslo: 10 PSČ: 949 11 Mesto: Nitra
  Bežný účet OZ: SK83 0200 0000 0031 1689 9453
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

V prípade, že ste právnická osoba a chcete podporiť naše občianske združenie, postupujte, prosím, podľa všeobecne platných a účtovných postupov pre poukázanie 2% dane.

V prípade akýchkoľvek nejasností nás láskavo kontaktujte - tel. č. 0918 175 735.

Za Vašu podporu ďakujeme
OZ Centrum zdravia VITALITA