Colné oprávnenie

Oprávnenie na distribúciu spotrebiteľského balenia liehu pre veľkoodberateľov

Dátum vydania oprávnenia: 21.10.2010

 

 


Dátum vydania osvedčenia: 11.1.2007

 

 


Dátum vydania povolenia: 11.1.2007